Martin Kučera - AGROTRANS s.r.o. | 731 159 643 | martin.kucera@agrotrans.cz

slide vlci

Ochranné oplocení proti vlkům

V posledních několika letech se objevil u nás nový fenomén – výskyt vlka obecného. Na území ČR přibývá oblastí s aktivním působením vlčí populace na chovy hospodářských zvířat.

Z jedné strany přísně chráněný a velebený za přínos v naší krajině a z druhé strany predátor, který nerespektuje skoro nic, protože nemá v naší krajině přirozeného nepřítele. Průběžně se zvyšují škody na pasených stádech a tím i tlak na instituce, které se ochranou vlka zabývají. Agentura ochrany přírody (AOPK) připravila v roce 2021standard opatření, který se snaží nalézt kompromis mezi představami chovatelů a ochranářů. Rozdílnost názorů a snaha o uklidnění situace se promítají i do možností získat finanční podporu na vybudování takového typu oplocení, které má pomoci zvýšit zabezpečení paseného stáda před útoky vlků.

Kompletní text standardu Ochrana hospodářských zvířat před útoky velkých šelem najdete na stránkách AOPK https://www.navratvlku.cz/ke-stazeni/.

Základním bodem tohoto standardu je stanovení minimální výšky oplocení na 120 cm jak pro mobilní, tak pevné oplocení. Mobilní oplocení se řeší variantou elektrického ohradníku s použitím vodivých sítí výšky 120 cm nebo víceřadého ohradníku. Materiál pro konstrukci pevného oplocení není přesně specifikován a zahrnuje většinu běžně používaných typů oplocení - pletivo, elektrický ohradník s minimálně 5 řadami vodiče nebo různé kombinace těchto materiálů. Požadavek na konstrukci víceřadého oplocení s elektrickým ohradníkem vyžaduje použití minimálně 5 řad drátu s určenými rozestupy.

Mezi chovateli je však tato výška považována jako neprosto nedostatečná a diskutuje se výška alespoň 150 cm. Pro trvalé košáry nebo zimoviště je ve standardu popsána výška oplocení až 210 cm. Vyšší oplocení by bylo také logicky vhodné pro výběhy nebo části pastvin, kde se telí krávy nebo bahní ovce.

Oblasti s výskytem vlka a většinou kryjí s plochami CHKO nebo Národních parků. Pro realizaci oplocení v těchto oblastech je třeba úzká součinnost s pracovníky těchto chráněných území.

Dovolili jsme si vypůjčit nákresy oplocení z výše uvedeného standardu pro lepší popis již realizovaných oplocení provedených v souladu s tímto standardem.

Pevné oplocení s použitím pletiva

Ochranné oplocení proti vlkům

Pevné víceřadé oplocení

Ochranné oplocení proti vlkům

Pevné oplocení v kombinaci pletiva a vodičů elektrického ohradníku

Ochranné oplocení proti vlkům

Přihlásit | © 2020 Agrotrans & Petr Holman

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.
Facebook
Prezentace Firmy Eshop Firmy Realizace oplocení