Martin Kučera - AGROTRANS s.r.o. | 731 159 643 | martin.kucera@agrotrans.cz
Image

OBORNÍ OPLOCENÍ A OPLOCENÍ NA OCHRANU KULTŮR

PROFESIONÁLNÍ OBORNÍ A PASTEVNÍ PLETIVA

Oborní pletivo typu CYCLONE je špičkovým pletivem, kde jsou vodorovné a svislé dráty spojeny speciálním neklouzavým uzlem TIGHTLOCK. Tento způsob spojení drátů pletiva byl vynalezen roku 1967 na Novém Zélandu díky prudce rostoucí poptávce po odolném konstrukčním materiálu pro oplocení farem jelenovitých a stal se přelomem ve výrobě oborních pletiv. Tento uzel zamezuje případnému poškození oplocení v místě nárazu zvířete/zvěře, protože sílu nárazu rozkládá do větší plochy pletiva. Pletivo CYCLONE se vyznačuje nadstandardní pevností a díky kvalitnímu zinkování se podstatně prodlužuje životnost tohoto pletiva.

OBORNÍ OPLOCENÍ A OPLOCENÍ NA OCHRANU KULTŮR
OBORNÍ OPLOCENÍ A OPLOCENÍ NA OCHRANU KULTŮR
OBORNÍ OPLOCENÍ A OPLOCENÍ NA OCHRANU KULTŮR
OBORNÍ OPLOCENÍ A OPLOCENÍ NA OCHRANU KULTŮR

VÝSTAVBA OBORNÍHO OPLOCENÍ „NA KLÍČ"

Jedná se o pletivové oplocení stejného typu jako je pastevní oplocení anglosasko-novozéladského typu. Tento typ oplocení má ve světě, především na Novém Zélandu a v Austrálii, dlouhou tradici. I v našich zeměpisných šířkách našlo toto oplocení již také své místo. Používáme pletivo z vysoko pevnostního ocelového drátu (dále jen HT pletivo) s patentovaným uzlíkem Tight lock nebo Twist lock (Xnet). Výšky oplocení jsme schopni montovat od 52,5 cm až po 250 cm. Celé pletivo je pro zvýšení pevnosti zavěšeno na dvou až třech vodících drátech z vysoko pevnostní oceli (dále jen HT drát), čímž je dosaženo maximální pevnosti celé konstrukce. HT dráty i HT pletivo jsou následně pomocí nástrojových napínáků napnuty silou 80-100kg. Proti průniku zvěře pod pletivem je ve spodní části pletivo doplněno o pevný drát navíc a konstruováno tak, aby bylo zamezeno možnosti nadzvedávání.

Při výstavbě používáme většinou akátové a dubové kůly rozdílných délek a průměrů podle potřeby použití (tj. Ø15-20 cm/200 cm a Ø19-25 cm/250, 300 a 350 cm). Kůly zatloukáme do hloubky 45% celkové délky kůlu. Tj. kůl 3,5 metry je zatlučený do hloubky 1,5 m. V rozích nebo místech většího zakřivení obvodu oplocení se montují robustní zpevněné konstrukce zabraňující vyvrácení rohu. Vzdálenost mezi jednotlivými kůly je díky pevnosti pletiva a způsobu konstrukce oplocení a napnutí drátu možné prodloužit až na 8 m pokud místní podmínky nevyžadují jinak.

Veškeré komponenty kromě kůlů jsou vyrobeny na Novém Zélandu a ve Velké Británii.

OBORNÍ OPLOCENÍ A OPLOCENÍ NA OCHRANU KULTŮR
OBORNÍ OPLOCENÍ A OPLOCENÍ NA OCHRANU KULTŮR
OBORNÍ OPLOCENÍ A OPLOCENÍ NA OCHRANU KULTŮR
OBORNÍ OPLOCENÍ A OPLOCENÍ NA OCHRANU KULTŮR
OBORNÍ OPLOCENÍ A OPLOCENÍ NA OCHRANU KULTŮR
OBORNÍ OPLOCENÍ A OPLOCENÍ NA OCHRANU KULTŮR
OBORNÍ OPLOCENÍ A OPLOCENÍ NA OCHRANU KULTŮR
OBORNÍ OPLOCENÍ A OPLOCENÍ NA OCHRANU KULTŮR

 

Doba životnosti tohoto oplocení je cca 30-40let.

Způsoby využití.

Tento produkt slouží k bezstarostné a nenáročné funkci oplocení zvěře v oborách, oplocení bažantnic, vymezení chráněných prostorů (např. oplocení chráněných rezervací), ochrana porostů před bobry, oplocení dravců, či před nimi. Za předpokladu správné a odborné montáže se oplocení tohoto typu stává v těchto odvětví velice přínosným produktem.

Další informace o této službě naleznete zde nebo v odkazu Oplocení „Na klíč".

Zákazníkům nabízíme naše zkušenosti při montáži trvalého oplocení tohoto typu, garantujeme profesionální přístup a odbornou pomoc při plánování, výběru, vlastní instalace až po následný servis. Kontaktujte nás pro konkrétní nabídku Vašeho oplocení.

 

OBORNÍ PLETIVA TYPU CYCLONE A XNET

Vysokopevnostní pletiva CYCLONE a XNET jsou ideální pro oborní chovy zvěře, ale i pro dlouhodobou ochranu lesních porostů před divoce žijícími zvířaty. Široká škála rozměrů a variant roztečí drátů jednotlivých typů pletiv je dostatečná pro volbu vhodného typu pro oplocení jednotlivých druhů zvěře.
Nežádoucí průnik zvěře z vymezené plochy může způsobit značné škody na vysázené kultuře. Stejně tak unik zvěře z obory může pro chovatele znamenat podstatné komplikace nejen s odchytem uprchlé zvěře, ale obvykle i s likvidací škod na cizím majetku nebo zvěři samotné. Oplocení proto musí splňovat vysoké nároky na pevnost a odolnost.

Z tohoto pohledu se pletiva CYCLONE a XNET stává ekonomicky zajímavým jak z pohledu dlouhodobé životnosti, tak z pohledu nižších konstrukčních nákladů při potřebě menšího počtu potřebných kůlů díky vysoké konstrukční pevnosti drátu.

Pletiva XNET umožňují díky konstrukci uzlu Twist lock rozteče svislých drátů od 5 nebo 7,5 cm. Malá velikost ok pletiva ho předurčuje pro použití tam, kde je třeba zabránit průniků malých predátorů či jiných zvířat tímto oplocením. Kromě toho ho však lze použít k oplocení pozemků jak pro chov všech druhů zvířat, tak jako ochranné oplocení.

Speciální typy pletiva X-NET mají posledních cca 40cm konstruovaných tak, že v tomto místě lze sekci pletiva pod potřebným úhlem ohnout, a tím vytvořit nepřekonatelnou překážku pro některé druhy zvířat, kterým brání v přelezení nebo naopak v podhrabání. 

OBORNÍ OPLOCENÍ A OPLOCENÍ NA OCHRANU KULTŮR
OBORNÍ OPLOCENÍ A OPLOCENÍ NA OCHRANU KULTŮR
OBORNÍ OPLOCENÍ A OPLOCENÍ NA OCHRANU KULTŮR
OBORNÍ OPLOCENÍ A OPLOCENÍ NA OCHRANU KULTŮR
OBORNÍ OPLOCENÍ A OPLOCENÍ NA OCHRANU KULTŮR
OBORNÍ OPLOCENÍ A OPLOCENÍ NA OCHRANU KULTŮR
OBORNÍ OPLOCENÍ A OPLOCENÍ NA OCHRANU KULTŮR
OBORNÍ OPLOCENÍ A OPLOCENÍ NA OCHRANU KULTŮR

 

VLASTNOSTI PLETIV CYCLONE:

 

Oplocení ohrady Agrotrans

 

High-Tensile materiál - odolnost, pevnost, pružnost za předpokladu správné montáže (potřebného napnutí).
Dlouhá životnost díky kvalitnímu zinkování v množství Zn min. 270 g/mm²
Široké využití - jelenovití, muflonovití, černá zvěř, ochrana porostů před nimi, ochrana porostů před bory, vodních ploch sádek před vydrami, oplocení dravců, chovy ovcí, koz, skotu.


Vodorovné dráty Ø 2,5 mm
 vysokopevnostní ocel (pevnost 1236-1390 N/mm2)
Svislé dráty Ø 2,5 mm pevnostní ocel (pevnost 770 N/mm2)
uzel TIGHTLOCK Ø 2,24 mm měkká ocel (pevnost 430-525 N/mm2)
Rozteč svislých drátů 150 mm nebo 300 mm, ale i 75-80 mm
Výška pletiva 90, 120, 155, 190, 205 cm
Balení návin 100 m

 

ROZDÍL MEZI PLETIVOVÝMI OPLOCENÍMI

Rozdíly ohrad anglosasko-novozélandského typu z akátu ve spojení s vysoko pevnostním pletivem a běžných pletivových oplocení je značný.

Životnost:

Obyčejné pletivové ohrady vypadají po 5 - 10 letech asi takto.

Životnost ohrady s vysoko pevnostním pletivem je přitom 30 - 40 let.

Pevnost:

Podobné scénáře mohou mít za následek zachycení vyplašené zvěře a v tom nejhorším případě i úhyn. Nevyšponované pletivo totiž povolí a zvěř tak má možnost se do pletiva zamotat a uhynout.

Samostatnou kapitolou je střet černé zvěře s oplocením. Případ protržení pletiva divočákem není jistě ničím novým.

Vysoko pevnostní dráty a speciální pevné uzly však tomuto jevu zabraňují.

To vše závěrem napovídá o mnohem snadnější a nenáročné údržbě těchto ohrad.

OBORNÍ OPLOCENÍ A OPLOCENÍ NA OCHRANU KULTŮR
OBORNÍ OPLOCENÍ A OPLOCENÍ NA OCHRANU KULTŮR
OBORNÍ OPLOCENÍ A OPLOCENÍ NA OCHRANU KULTŮR
OBORNÍ OPLOCENÍ A OPLOCENÍ NA OCHRANU KULTŮR
OBORNÍ OPLOCENÍ A OPLOCENÍ NA OCHRANU KULTŮR
OBORNÍ OPLOCENÍ A OPLOCENÍ NA OCHRANU KULTŮR
OBORNÍ OPLOCENÍ A OPLOCENÍ NA OCHRANU KULTŮR
OBORNÍ OPLOCENÍ A OPLOCENÍ NA OCHRANU KULTŮR
OBORNÍ OPLOCENÍ A OPLOCENÍ NA OCHRANU KULTŮR
OBORNÍ OPLOCENÍ A OPLOCENÍ NA OCHRANU KULTŮR
OBORNÍ OPLOCENÍ A OPLOCENÍ NA OCHRANU KULTŮR
OBORNÍ OPLOCENÍ A OPLOCENÍ NA OCHRANU KULTŮR
OBORNÍ OPLOCENÍ A OPLOCENÍ NA OCHRANU KULTŮR
OBORNÍ OPLOCENÍ A OPLOCENÍ NA OCHRANU KULTŮR
OBORNÍ OPLOCENÍ A OPLOCENÍ NA OCHRANU KULTŮR
OBORNÍ OPLOCENÍ A OPLOCENÍ NA OCHRANU KULTŮR


Přihlásit | © 2020 Agrotrans & Petr Holman

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.
Facebook
Prezentace Firmy Eshop Firmy Realizace oplocení