Martin Kučera - AGROTRANS s.r.o. | 731 159 643 | martin.kucera@agrotrans.cz
Image

STABILNÍ MANIPULAČNÍ OHRADY A VENKOVNÍ ZIMOVIŠTĚ.

V následující sekci bychom Vám, chovatelům, rádi představili aktivitu, kterou se zabýváme již řadu let.

Jedná se o oplocení a stavbu manipulačních ohrad a zimovišť.

Stabilní manipulační ohrady a venkovní zimoviště

 

CO JE STABILNÍ MANIPULAČNÍ OHRADA?

Tento prvek je stavbou stacionárního, tedy trvalého charakteru.

Tyto ohrady plní obdobnou funkci jako mobilní manipulační ohrady, avšak mají několik odlišností. Těmi jsou v první řadě pevnost celé konstrukce a její vybavení. Navíc odpadá opakovaná montáž a demontáž spojená s manipulací a přepravou mobilní manipulační ohrady při cestě za stádem a to několikrát ročně.

Neodmyslitelná výhoda těchto staveb spočívá také v tom, že zvířata jsou díky možnosti neomezeného přístupu k nim zvyklá na jejich přítomnost a v momentě vlastní manipulace podléhají mnohem menšímu stresu.

Stabilní manipulační ohrady a venkovní zimoviště
Stabilní manipulační ohrady a venkovní zimoviště
Stabilní manipulační ohrady a venkovní zimoviště
Stabilní manipulační ohrady a venkovní zimoviště

 

TYPY A ROZMĚRY OHRAD ZÁVISÍ NA VELIKOSTI STÁDA

Manipulační ohradu je nutné koncipovat individuálně pro každé stádo a uživatele. Po konzultaci s klientem a zjištění jeho požadavků a potřeb týkajících se manipulace, zpracujeme návrh v návaznosti na  jeho potřeby s přihlédnutím k technickým možnostem ohrady a zjednodušení a ulehčení úkonů obsluhy.

Prvním kritériem je velikost manipulovaného stáda. Druhým je škála úkonů požadovaných obsluhou.

Stabilní manipulační ohrady a venkovní zimoviště
Stabilní manipulační ohrady a venkovní zimoviště
Stabilní manipulační ohrady a venkovní zimoviště
Stabilní manipulační ohrady a venkovní zimoviště

 

USNADNĚNÍ PRÁCE, JEDNODUCHÁ MANIPULACE

Pro zjednodušenou manipulaci se stádem je nutné pracovat v omezeném prostoru. Ten však nesmí porušit pravidla welfare a zároveň musí být bezpečný pro obsluhu.

V příp. většího stáda je třeba shromažďovací prostor rozdělit na několik menších dílů. Výsledkem je snadnější a bezpečnější manipulace a menší stres zvířat.

Stabilní manipulační ohrady a venkovní zimoviště
Stabilní manipulační ohrady a venkovní zimoviště
Stabilní manipulační ohrady a venkovní zimoviště
Stabilní manipulační ohrady a venkovní zimoviště

 

PŘESNOST ZPRACOVÁNÍ

Hlavním prvkem je prostor pro úkony a třídění. Těmto prostorům je třeba věnovat zvláštní pozornost. Přesnost zpracování povede k urychlení práce a snížení potřebného počtu osob pro obsluhu.

Díky prvkům převzatým z australských manipulačních ohrad jsme schopni klientovi umožnit jednoduchým způsobem stádo třídit do tří skupin z jediné sekce ohrady. Díky táhlům je obsluha schopna tento třídící box ovládat z jediného místa.

Stabilní manipulační ohrady a venkovní zimoviště
Stabilní manipulační ohrady a venkovní zimoviště
Stabilní manipulační ohrady a venkovní zimoviště
Stabilní manipulační ohrady a venkovní zimoviště
Stabilní manipulační ohrady a venkovní zimoviště
Stabilní manipulační ohrady a venkovní zimoviště
Stabilní manipulační ohrady a venkovní zimoviště
Stabilní manipulační ohrady a venkovní zimoviště

 

KONSTRUKCE MANIPULAČNÍ OHRADY:

Kostru tvoří kůly 20-25/300 cm zatlučené do hloubky 130-150 cm. Výsledná výška ohrady je tedy 150-170 cm. Stejně jako u ohrad anglosasko-novozélandského typu i u manipulačních ohrad tohoto typu jsou konstrukční páteří rohové konstrukce. Jen díky těmto prvkům je možné obvodové i dělící pletivo z vysoko pevnostní oceli možné napnout do takové míry, aby se pletivo stalo neprostupným a zároveň bezpečným. Pro tento účel jsou vhodná pletiva s hustým úpletem, tedy s 15-ti vodorovnými dráty a roztečí svislých drátů 15 nebo 7,5 cm s uzly Tight Lock nebo „x".

Stabilní manipulační ohrady a venkovní zimoviště
Stabilní manipulační ohrady a venkovní zimoviště
Stabilní manipulační ohrady a venkovní zimoviště
Stabilní manipulační ohrady a venkovní zimoviště

 

SPECIÁLNÍ PEVNÉ PRVKY MANIPULAČNÍ OHRADY

Hrazení krátkých příček a manipulační uličky je tvořeno akátovými hrázkami nebo silnými fošnami z tvrdého dřeva.

Dalšími prvky jsou tlačná vrata, posuvné branky („hopsabrány"), průlezy, manipulační klece a třídící boxy.

Stabilní manipulační ohrady a venkovní zimoviště
Stabilní manipulační ohrady a venkovní zimoviště
Stabilní manipulační ohrady a venkovní zimoviště
Stabilní manipulační ohrady a venkovní zimoviště

 

Doplněk tvoří lavičky a schody pro snadnější přístup ke zvířeti shora.

Táhla a pružiny dotvářejí automatické a zjednodušené ovládání jednotlivých prvků.

Vhodným spojením těchto prvků se manipulace se zvířaty stane jednodušší a příjemnější prací v minimálním počtu osob obsluhy.

Věříme, že rozhodnutí pro stavbu těchto ohrad ve spojení s naší firmou bude tou správnou volbou.

Stabilní manipulační ohrady a venkovní zimoviště
Stabilní manipulační ohrady a venkovní zimoviště
Stabilní manipulační ohrady a venkovní zimoviště
Stabilní manipulační ohrady a venkovní zimoviště
Stabilní manipulační ohrady a venkovní zimoviště
Stabilní manipulační ohrady a venkovní zimoviště
Stabilní manipulační ohrady a venkovní zimoviště
Stabilní manipulační ohrady a venkovní zimoviště

Přihlásit | © 2020 Agrotrans & Petr Holman

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.
Facebook
Prezentace Firmy Eshop Firmy Realizace oplocení